เราเป็นผู้ให้บริการด้านการบัญชีครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 15 ปี

สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของท่าน และ เป็นที่ไว้วางใจที่จะช่วยพลักดันธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างมั่นคง

Internal Auditing Jobs

งานตรวจสอบระบบบัญชีเป็นส่วนหนึ่งงานบริการของ M.O.P. Accounting And Tax. ที่มีไว้ให้สำหรับท่านที่ต้องการจัดการระบบงานบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ.


Analysis of Financial Documents
การวิเคราะห์เอกสารทางการเงิน 
จะช่วยให้การวางแผนเรื่องการเงิน
ของผู้บริหาร วิเคราะห์ผลกำไรช่วย
เรื่องการบริหารจัดการด้านธุรกิจ


Visa & Work Permit 

บริการขออนุญาตเข้าทำงาน ทั้งแบบยื่นขออนุญาตแทนคนต่างด้าว กรณียังไม่เข้ามาในราชอาณาจักรและเปลี่ยนประเภทการลงตรา Visa เป็น Non-B เพื่อทำงานในราชอาณาจักร

Monthly Accounting Work

งานให้บริการทำบัญชีรายเดือน / ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสาร การบริการตอบโจทย์ของผู้บริหารสำหรับการวางแผนค่าใช้จ่าย

IT Service

บริการงานด้าน IT ที่ช่วยให้งานของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว

บริการงานด้าน IT ที่ช่วยให้งานของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว

เรายังมีบริการด้าน IT Service หรือหากท่านต้องการ IT Outsource ที่สามารถเข้าไปนั่งประจำให้กับสำนักงานของท่านเรามีให้บริการในส่วนนี้เช่นกัน ด้วยประสบการณ์การทำงานด้าน IT Service ของเจ้าหน้าที่ของเรามากกว่า 15 ปี ทั้งยังสามารถวางระบบ Network, Wiring Network, Install Windows, Windows Server, การกำหนด Policy การใช้งาน Internet หรือการทำงานนอกสถานที่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน


Install Program, Install Windows

งานติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ต่างๆ การติดตั้ง Windows บน Computer การย้ายข้อมูลต่างๆ

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

จดทะเบียนบริษัท ทั้ง work in และ DBD e-Registration จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยื่นจดทะเบียนที่ DBD สรรพากร และ ประกันสังคม

IT Consultant

ให้คำปรึกษาด้านงาน IT โดยเรามีบริการให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ การ Remote Desktop หรือตอบ Email ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกรับบริการได้ถึงแม้ว่าท่านยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะรับบริการกับเรา.


Year End and Financial Report Service

บริการปิดงบรายปีให้กับกิจการที่มีพนักงานบัญชีช่วยดูแลการทำบัญชีรายเดือน หรือ กิจการ SME ที่สามารถจัดทำบัญชีรายเดือนเองได้ บริษัทมีทีม auditing ผู้ชำนาญการสารมารถตรวจสอบงานบัญชีของท่านได้อย่างมีมาตรฐาน

Wiring Network, Rack Server setup, CCTV

งานWireing Network ต่างการ Setup ระบบ Network

การ Config Router Network เพื่อการใช้งานรูปแบบ Online รวบไปถึงการ Setup VPN

Company Closing 

ให้บริการจดเลิกกิจการและชำระบัญชี หากกิจการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ให้เราได้ดูแลกิจการของท่านจนสุดท้ายของการดำเนินการ เราจะดำเนินการแจ้งจดเลิกกิจการ จนถึงขั้นเสร็จชำระบัญชีอย่างเรียบร้อย ให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางใจกับการปิดกิจการอย่างสมบูรณ์แบบ

Accounting Manager

FINANCIAL Consult

จากประสบการณ์ที่ร่วมงานกับธุรกิจที่หลากหลาย

ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าได้กว้างการวางแผนทางธุรกิจที่เราเสนอให้ลูกค้าจึงประสบผลสำเร็จได้อย่างราบรื่น

การวางแผนธุรกิจ ควบคู่กับการ management ในแบบ Accounting and Financial System วิเคราะห์งบการเงินให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ลดค่าใช้จ่าย วิเคราะห์หากำไรจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ให้ลูกค้าเห็นความสำคัญกับการวิเคราะห์งบการเงินไปควบคู่กับทีมบัญชี  


Read More
Orawan
CUSTOMER testimonial
Analisys of Financial Documents

บริษัท ดรีม แวร์เรอร์ จำกัด

ประกอบธุรกิจนายหน้า ตัวแทนค้าอสังหาริมทรัพย์. ให้บริการห้องพัก รายวัน / รายเดือน ย่านเมืองทองธานี  ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี ธุรกิจเติบโตขึ้นทุกปี.

Dream

Dream Wearer Co,. ltd.

บริษัท ดรีม แวร์เรอร์ จำกัด

บริษัท แสควร์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้งผ้าม่าน เริ่มธุรกิจโดยให้เราจดทะเบียน ปัจจุบันใช้บริการทำบัญชีรายเดือน

บริษัท สมาร์ทไอที เซิร์ฟ จำกัด

ให้บริการด้านระบบเน็ตเวิร์ค ทำบัญชีรายเดือน

Dream

Square Number Nine Co., ltd.

บริษัท แสควร์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด

บริษัท เดลิช ฟูดส์ จำกัด

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ผักออแกนิค ที่เป็นทางเลือกใหม่กับผู้รักสุขภาพ ผักสดนำเข้าจากต่างประเทศทีได้มาตราฐาน ธุรกิจกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่

Delish foods

Delish Foods Co., Ltd

บริษัท เดลิช ฟูดส์ จำกัด

บริษัท เอส.อาร์.ดีโป จำกัด

ใช้บริการด้านที่ปรึกษา จัดทำงบการเงินเสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนจัดทำค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มกำไรทางธุรกิจ

SR Depot

S.R. Depot Co., Ltd.

บริษัท เอส.อาร์.ดีโป จำกัด

บริษัท นันท์นภัส บิวตี้ แกลเลอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการสั่งผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม นำเข้าจากเกาหลีเริ่มธุรกิจกับเราตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันธุรกิจขยายเติบโตกลุ่มลูกค้าขยายมากขึ้นด้วยการวางแผนทางธุรกิจ และด้วยคุณภาพสินค้า


Nannapat

Nannapat Beauty Gallery Co.,ltd.

Business Person
CHOOSE A staff
Analisys of Financial Documents